Mevrouw de Beer behandelt en verzendt een artikel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Helaas gaat er wel eens iets mis.

– Er is een verkeerd artikel toegezonden
– Een artikel is tijdens de verzending beschadigd geraakt
– Een artikel vertoont een fabricagefout

Wij vinden service en gastvrijheid voor jou als klant erg belangrijk en zullen proberen een klacht zo snel en goed mogelijk op te lossen.

Wat kun je doen bij een klacht?
Meld een eventuele klacht zo snel mogelijk maar zeker binnen 5 werkdagen. Voordat u het artikel terugzendt graag eerst even contact met ons opnemen.
Per e-mail kun je dan aangeven wat de klacht is en zullen wij aangeven op welke wijze je het artikel het beste en makkelijkst kunt retourneren.
De klacht wordt zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.
Mocht door onvoorziene omstandigheden en of overmacht het niet mogelijk zijn de termijn van 14 dagen aan te houden, zal Mevrouw de Beer je dat laten weten.
Indien de klacht gegrond wordt verklaard, mag je het artikel retourneren.
De portokosten van terugzending betaalt u zelf. Ongefrankeerde zendingen kunnen wij niet in behandeling nemen. De verzendkosten van uw bestelling worden wel vergoed.
Als je wilt wordt een vervangend artikel kosteloos naar je toegezonden.

Wat gebeurt er indien een klacht te laat, na 5 werkdagen, wordt gemeld?
Als je de klacht pas na 5 werkdagen bij Mevrouw de Beer indient dan zijn wij gerechtigd om je alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
Op de website van de SER kun je meer over lezen over de wettelijk vastgestelde regels.

Wanneer vervalt de garantie?
Je garantie op artikelen vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mevrouw de Beer wijzigingen zijn aangebracht of geprobeerd zijn aan te brengen. De garantie vervalt ook wanneer je het artikel hebt gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Voor klachten kunt je contact met ons opnemen.
Per e-mail: info@mevrouwdebeer.nl.
Per telefoon: 026 – 4434254
Per brief: Mevrouw de Beer, van Heemstralaan 45, 6814 KC Arnhem
Vermeld in de e-mail of brief duidelijk je naam, adres, ordernummer en omschrijf de klacht. Graag ook een foto van het artikel bijvoegen, waarop de klacht duidelijk is te zien.